શ્રી ગાયત્રી વિદ્યાલય,
જાદાખેરીયા - દાહોદ

પ્રવૃત્તિઓ - વૃક્ષોનું જતન

શાળાકીય પ્રવૃતિ

સમય :- 03 :30 P.M
દિવસ :- વક્ષારોપણ દિન
પ્રવૃતિની માહિતી :-

વૃક્ષોએ સજીવ સૃષ્ટિ માટે આશિર્વાદ સમાન છે. વૃક્ષોએ માનવ સમુદાય તેમજ અન્ય પ્રાણીઓ નિવાસ પુરુ પાડે છે. તો બીજી બાજી તરફ તે વરસાદ લાવવો, વાતાવરણનું તાપમાન તેમજ પ્રાણવાયુઓનું પ્રમાણ જાળવવા જેવી પર્યાવરણીય બાબતો સાથે સંકળાયેલી મહત્વની કડી છે. આથી વૃક્ષોનું ઉચિત જતન કરવું એ સજીવ સૃષ્ટિના હિતાર્થ કાર્ય બની રહે છે.


સ્થળ : શાળા
તારીખ : 7/2/2009

પ્રવૃત્તિઓ


   

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | પરિણામ | અમારો સંપર્ક |

© www.gayatrivijadakheriya.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 3,558