શ્રી ગાયત્રી વિદ્યાલય,
જાદાખેરીયા - દાહોદ

પ્રવૃત્તિઓ - આરોગ્ય તપાસ

શાળાકીય પ્રવૃતિ

સમય :- 12 -30 P.M.
દિવસ :- રેડક્રોસ ડે
માનનીય મહેમાન :- ડૉ.હરેન્દ્રભાઈ શેઠ
પ્રવૃતિ વિશે :-
"શરીરનો આનંદ સ્વાસ્થ્યમાં છે. અને મનનો આનંદ સ્વસ્થતા છે." ઉકિત અંતર્ગત સ્વાસ્થ્ય એ તંદુરસ્ત જીવનની મહત્વની મૂડી છે. સ્વસ્થ શરીરીમાં સ્વસ્થ આરોગ્યના આત્માનો વિકાસ શકય બને છે. તંદુરસ્ત આરોગ્યના ઓછાયે વ્યકિત પોતાનો માનસિક અને શારીરિક વિકાસ સાધી પોતાનું જીવન યોગ્ય પંથે દોરી શકે છે.


સ્થળ : શાળા
તારીખ : 5/8/2010

પ્રવૃત્તિઓ


   

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | પરિણામ | અમારો સંપર્ક |

© www.gayatrivijadakheriya.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 3,562