શ્રી ગાયત્રી વિદ્યાલય,
જાદાખેરીયા - દાહોદ
calender

શાળાનું સમયપત્રક

શાળાના કામના કલાકો

શિયાળા / ઉનાળા દરમ્યાનનો શાળાનો સમય

સોમવારથી શુક્રવાર 10-30 થી 5-00
રિશેષ 12-15 થી 12-25
  1-45  થી 2-25
  3-40  થી 3-50
સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 10-30 કલાકે હાજર રહેવું.
શનિવાર 7-30 થી 11-25
શનિવારે સવારે 7-30 કલાકે હાજર રહેવું.

વેકેશનની માહિતી

ઉનાળા વેકેશન તારીખ
ધોરણ તારીખથી તારીખસુધી
8 થી12 10-05-2010 13-06-2010
શાળા ઉધડવાની તારીખ
8 થી12 14-10-2010 પ્રથમસત્ર
દશેરાની રજાઓ
8 થી12 28-09-2009 28-09-2009
દિવાળી વેકેશન
8 થી12 15-10-2009 04-11-2009


   

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | પરિણામ | અમારો સંપર્ક |

© www.gayatrivijadakheriya.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 1,981